Odeszły od nas - Left us... >
Najciężej żegnać się z przyjaciółmi, a szcezgólnie, gdy trzeba pożegnać się
na zawsze i zdecydowanie przedwcześnie.
Moja kochana Daffi - Młodzieżowy Champion Polski, Młodzieżowy Zwycięzca Polski - Hanna Star Ko-To-Ra - na zawsze pozostanie ze mną w sercu.
-
-
-